1. Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem portala DriverSite na web stranici www.driversite.net (dalje u tekstu: DriverSite ili Portal) u vlasništvu tvrtke amodni Media d.o.o. registrirane na adresi Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu: Tvrtka).

Uvjeti korištenja, kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile, vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici Portala, te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Tvrtke i korisnika, te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi web stranicu DriverSite.

2. Sadržaj i Upotreba Portala

DriverSite je namijenjen posredovanju informacija o otvorenim radnim mjestima i ostalim relevantnim sadržajima u vezi s vozačkim zanimanjima. Portal omogućuje registriranim korisnicima da ga koriste za pristup informacijama, objavama i drugim sadržajima u skladu sa svojom svrhom.

Sve aktivnosti korištenja Portala koje nisu u skladu s ovim Uvjetima korištenja smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža Tvrtka i kršenjem Uvjeta korištenja.

3. Izmjene i Brisanje Sadržaja

Tvrtka zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa Portala, kao i sadržaja ili unosa, bez obzira na autora i bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

Tvrtka zadržava pravo brisanja sadržaja koji je neprimjeren, uvredljiv ili diskriminatoran, a koji bi bio protivan važećim propisima i moralu. Tvrtka također zadržava pravo izmjene sadržaja radi ispravaka pravopisnih pogrešaka i strukture objavljenog sadržaja, sukladno Uvjetima korištenja.

4. Definicije

DriverSite: Naziv za internetski portal namijenjen za razmjenu informacija između vozača i poslodavaca s ciljem olakšavanja zapošljavanja u vozačkim zanimanjima.

Poslodavac: Fizička ili pravna osoba koja koristi DriverSite radi objavljivanja informacija o radnim mjestima.

Posloprimac: Fizička osoba koja koristi DriverSite radi pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta u vozačkim zanimanjima.

Radno mjesto: Opći naziv za svaku vrstu posla, angažmana, zaposlenja ili suradnje u vozačkim zanimanjima.

5. Odgovornost i Autorska Prava

Tvrtka ne jamči točnost dostupnih informacija na Portalu i ne odgovara za eventualne posljedice korištenja tih informacija. Tvrtka također ne odgovara za privremenu nedostupnost Portala ili tehničke probleme koji mogu utjecati na njegovo funkcioniranje.

Tvrtka ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualnog vlasništva na Portalu i svim njegovim elementima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Portala, bez prethodne pisane suglasnosti Tvrtke, smatrat će se povredom njezinih autorskih prava.

6. Pristup Osobnim Podacima

Tvrtka će postupati s osobnim podacima korisnika Portala sukladno svojoj Politici privatnosti koja je dostupna na istom Portalu.

7. Pitanja i Kontakt

Korisnici se mogu obratiti Tvrtki putem kontakt informacija dostupnih na Portalu u slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s ovim Uvjetima korištenja.

8. Zaključak

Korištenjem Portala, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i suglasan s Uvjetima korištenja te da će postupati u skladu s njima.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju pravno obvezujući ugovor između korisnika i Tvrtke te bi ih korisnici trebali pažljivo pročitati prije nego što pristupe i koriste DriverSite. U slučaju bilo kakvih nedoumica, preporučuje se konzultirati se s pravnom stručnjakom.